Menu

Vyhledávání

wedos


Nejnovější fotografie

Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s.
Kategorie: Zápisy z plenární schůze

Zápis 1. plenární schůze APROZ dne 17. 1. 2012

Zápis 1. plenární schůze APROZ dne 17. 1. 2012

 

Přítomni: viz prezenční listina

Host: Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph. D. proděkanka PdF UP v Olomouci

 

1. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. -   Představila hlavní cíle a záměry Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví  APROZ.

 

2. Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Vyjádřila podporu APROZ ze strany vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

3. Schválení stanov APROZ. Přítomní byli seznámeni se stanovami APROZ. Stanovy byly schváleny všemi členy APROZ.

 

4. Volby předsednictva APROZ: Do předsednictva byli navrženi tito kandidáti:

Předseda:               Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.,

Místopředseda:      PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D.,

Tajemník:                PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Doc. Paeddr. Miluše Rašková, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

RNDr. et Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Mgr. Jana Majerová

Navržení kandidáti byli zvoleni všemi členy APROZ.

 

5. Volba členů revizní komise APROZ

Do revizní komise APROZ byli navrženi tito kandidáti:

PhDr.et Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Jaroslav Schytilová

Bc. Pavlína Kroupová

Navržení kandidáti byli zvoleni všemi členy APROZ.

 

Předsednictvo dále navrhlo a následně zvolilo Mgr. Tamaru Lindenthalovou pokladníkem

APROZ.

 

Protokol o volbách je k dispozici k nahlédnutí u předsedy APROZ.

 

6. Strategický plán činností pro rok 2012

Na 1. plenární schůzi APROZ byl projednán strategický plán činností APROZ  pro rok 2012. Byly podány návrhy na založení časopisu, konání konferencí, seminářů a projektovou činnost. Diskutován byl také obsah webových stránek APROZ.

 

7. Různé

  • Financování

Financování společnosti APROZ bude realizováno prostřednictvím poplatků za členství v APROZ. Výše poplatku byla stanovena na 300 Kč./rok, pro studenty  50 Kč/rok.

 Dalšími finančními zdroji mohou být  sponzorské dary či projektová činnost.

  • Komunikace a  spolupráce s dalšími resorty

Byly podány návrhy na navázání spolupráce s MŠMT, jednotlivými pedagogickými

fakultami a odbornými společnostmi.

 

Zapsala: Mgr. Jana Majerová                                Schválila: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

 

 

V Olomouci 17. 1. 2012

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.