Menu

Vyhledávání

wedos


Nejnovější fotografie

Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s.

Seznam členů APROZ

ČLENOVÉ ASOCIACE PRO PODPORU ZDRAVÍ A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ

Ke dni 11. 5. 2012

 

 

Č.

Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení

Pracoviště

Kontakt

1

Derflerová -  Brázdová

Zuzana

prof. MUDr., DrSc.

Profesorka, přednostka ústavu

PdF MU, LF MU, FSPs MU v Brně

brazdova@muni.cz

 

2

Hřivnová

Michaela

Mgr., Ph.D.

Odborná asistentka,

Manager centra

Centrum výzkumu zdravého životního stylu PdF UP Olomouc

michaela.hrivnova@upol.cz

3

Janík

Ivan

PhDr.

Manager a lektor

Motivace – životní styl o.s.

janici@novyjicinnet.cz

4

Janíková

Věra

Mgr.

Manager a lektor

Motivace – životní styl o.s.

janici@novyjicinnet.cz

5

Knausová

Ivana

PhDr., Ph.D.

Odborná asistentka

CMTF UP Olomouc

ivana.knausova@upol.cz

6

Koch

Verena

Doc.

Docentka katedry výchovy ke zdraví

PdF Ljubljana

Verena.Koch@pef.uni-lj.si

7

Kroupová

Pavlína

Bc.

student

PdF UP Olomouc

kroupovapav@seznam.cz

8

Lindenthalová

Tamara

Mgr.

asistent

Advokátní kancelář

lindenthalova@seznam.cz

9

Lišovská

Pavlína

Bc.

student

PdF UP Olomouc

Pavluse.L@seznam.cz

10

Majerová

Jana

Mgr.

Odborná asistentka

KAZ PdF UP Olomouc

jana.majerova@upol.cz

11

Marádová

Eva

PaedDr., CSc.

Odborná asistentka

KPG PdF UK Praha

eva.maradova@pedf.cuni.cz

12 Marciánová Vladislava Mgr. Hlavní sestra Sdružená zařízení pro péči o dítě Olomouc marcianova@szpd.cz

13

Martínková

Martina

Mgr.

asistentka

KVZ PdF MU Brno

martinkova@ped.muni.cz

14

Mužík

Ladislav

Doc., CSc.

Vedoucí katedry

PdF MU Brno

muzik@ped.muni.cz

 

15

Mužíková

Leona

PhDr., Ph.D.

Odborná asistentka

KVZ PdF MU Brno

muzikova@ped.muni.cz

16

Navrátilová

Pavla

Bc.

student

PdF UP Olomouc

pavla.nav@seznam.cz

17

Pařilová

Marie Bc. student

PdF MU

Brno

ParilovaMarie@seznam.cz

18

Písková

Ivana

Mgr.

učitelka

ZŠ a MŠ Chornice

piskova.ivana@seznam.cz

19

Podstatová

Hana

doc.,

MUDr.,DrSc.

externí učitel

PdF UP Olomouc

hanapodstatova@seznam

20

Procházková

Lenka

PhDr.

Odborná asistentka

KVZ PdF MU Brno

prochazkova@ped.muni.cz

21

Prokopová

Alice

PhDr., Mgr., Ph.D.

Vedoucí katedry

KVZ PdF MU Brno

prokopova@ped.muni.cz

22

Rašková

Miluše

Doc., PhDr., Ph.D.

Docentka Katedry primární pedagogiky

PdF UP Olomouc

miluse.raskova@upol.cz

23

Reissmannová

Jitka

PhDr., Ph.D.

Odborná asistentka

KVZ PdF MU Brno

reissmannova@ped.muni.cz

24

Schytilová

Jaroslava

Mgr.

učitelka

ZŠ F. Stupky Olomouc

j.schytilova@post.cz

25

Skopalová

Jitka

Doc. PhDr., Ph.D

Docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií

PdF UP Olomouc

jitka.skopalova@upol.cz

26

Sřivánková

Žaneta

Bc.

student

PdF UP Olomouc

zaneta.sk@seznam.cz

27

Slaný

Radim

Mgr.

Asistent

KVZ PdF MU Brno

slany@ped.muni.cz

28

Svoboda

Michal

PhDr., Ph.D.

Vedoucí oddělení osobnostně sociálního rozvoje

PdF ZČU Plzeň

msvoboda@kps.zcu.cz

29

Svozil

Zbyněk

Doc., PhDr., Ph.D.

Děkan

FTK UP Olomouc

zbynek.svozil@upol.cz

30

Žaloudíková

Iva

PhDr., Ph.D.

Odborná asistentka

Katedra psychologie PdF MU Brno

zaloudikova@ped.muni.cz