Menu

Vyhledávání

wedos


Nejnovější fotografie

Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s.

Kontakt

Asociace pro podporu zdraví  a výchovu ke zdraví - APROZ

Pedagogická  fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, č.p. 951, 779 00 Olomouc.

IČO: 22767819

 

Bankovní spojení: 2200224489/2010

 

Předseda:   Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. (hrivnova@aproz.cz)

Místopředseda:  PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. (reissmannova@aproz.cz)

Tajemník:   PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. (svoboda@aproz.cz)

Předsednictvo:

Prof. MUDr. Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, DrSc.

přednostka Ústavu preventivního lékařství LF MU v Brně

Doc. PhDr. Zbyněk SVOZIL, Ph.D.

děkan Fakulty tělesné  kultury UP v Olomouci

Doc. PaedDr. Miluše RAŠKOVÁ, Ph.D.

docentka Katedry primární  pedagogiky PdF UP v Olomouci

Doc. PhDr. Jitka SKOPALOVÁ, Ph.D.

docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

RNDr., Mgr. Alice PROKOPOVÁ, Ph.D.

vedoucí Katedry výchovy ke zdraví PdF MU v Brně

PhDr. Jitka REISSMANNOVÁ, Ph.D.

zástupce vedoucího Katedry výchovy ke zdraví PdF MU v Brně

PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.

vedoucí Oddělení  výchovy ke zdraví a osobnostně sociálního rozvoje při Katedře psychologie Západočeské Univerzity v Plzni

Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. 

manager Centra výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci

Mgr.Jana MAJEROVÁ 

odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci 
 

Revizní  komise

PhDr. Mgr. Lenka PROCHÁZKOVÁ

odborná asistentka Katedry výchovy ke zdraví PdF MU Brno

Mgr. Jaroslava SCHYTILOVÁ

učitelka Výchovy ke zdraví  ZŠ Fr. Stupky Olomouc

Bc. Pavlína KROUPOVÁ

studentka navazujícího magisterského studia Učitelství matematiky a výchovy ke zdraví pro základní  školy PdF UP Olomouc 
 

Pokladník:   Mgr. Tamara Lindenthalová